KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIEM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA

Tháng Hai 10, 2020 8:27 sáng

Kế hoạch phòng chống Crona

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 31/KH-THQL Quảng Lộc, ngày 04 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH  BỆNH VIEM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA

 

Thực hiện công điện số 43/CĐ/BGD-ĐT ngày 28/ 1/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

Công văn số 151/SYT-NVY ngày 24/1/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;  

Căn cứ KH số 77/KH-UBND thị xã Ba Đồn ngày 03/02/2020 của UBND thị xã Ba Đồn về triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thị xã Ba Đồn; trường TH Quảng Lộc xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

 1. Mục đích yêu cầu:
 2. Mục đích:

Nâng cao nhận thức của cán bộ, GV, NV và HS về tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó hình thành cho mỗi cá nhân ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phòng, chống, ngăn ngừa sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra tại trường TH Quảng Lộc .

          Chủ động phát hiện sớm các trường hợp các trường hợp nghi ngờ nhiểm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra, để có biện pháp khoanh vùng, hạn chế lây lan trong phạm vi trường học, phối hợp với các cơ quan y tế để điều trị có hiệu quả đối với các trường hợp nghi nhiểm bệnh.

 1. Yêu cầu:

– Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. Thường xuyên báo cáo cho Ban Chi đạo quá trình thuc hiện của kế hoạch này.

-Báo cáo kip thời những trường hợp bất thường xẩy ra trong CBGV, nhân viên và học sinh trong trường về ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm Corona của phòng GD&ĐT TX Ba Đồn.

 1. BAN CHỈ ĐẠO:

Ban chỉ đạo Phòng, chống, ngăn ngừa sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Crona gây ra tại trường TH Quảng Lộc gồm các đồng chí sau:

 1. Đ/C: Lê Thị Tình (HT) trưởng ban.
 2. Đ/C: Đinh Thị Phương Lan (PHT) phó trưởng ban
 3. Đ/C: Phan Thị Hồng Thúy(NVYT) thành viên.
 4. Đ/C: Nguyễn Thị Ngọc Anh(TPTĐ) thành viên.
 5. Đ/C: Trương Thị Thìn(TT 4,5) thành viên.
 6. Đ/C: Mai Thị Hương Lan(TT 1,2,3) thành viên.

III. Nội dung thực hiện:

 1. Công tác chi đạo:

– Ban chỉ đạo được phân công thường xuyên theo sát các diễn biến tình hình, để có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong trường học.

– Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh nếu có xẩy ra với cơ quan cấp trên.

 1. Công tác tuyên truyên:

– Ban chỉ đạo phối hợp với trạm y tế cập nhật các nội dung tuyên truyên tình hình dich bênh, Các biên pháp phòng bênh, cách thúc ứng phó trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh.

– Quán triêt CBGV và học sinh không đăng tải trên mạng xã hội các nôi dung, chia sé Các thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng vê tình hình dich bênh gây tâm lý hoang mang trong  nhà trường và cộng đồng.

 1. Tổ chức thực hiện:
 • Xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiêu phê duyêt.
 • BCĐ phân công lịch trực. Tất cả CBGVNV trực tại trường trong giờ hành chính.
 • Đôn đốc làm vệ sinh phong quang trường lớp thường xuyên để đảm bảo vệ sinh luôn sạch sẽ.
 • Phối hợp với trạm y tế xã tiêu độc khử trùng các phòng học, phòng làm việc.
 • Theo dõi giám sát chặt chẽ thường xuyên tình hình dịch bệnh.

Trên đây là kế hoạch xây dựng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra của trường TH Quảng Lộc. Hiệu trưởng đề nghị tất cả các giáo viên nhân viên và học sinh, các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung của kế hoạch này.

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG