Đoàn viên công đoàn hiến máu nhân đạo năm 2018

Tháng Mười 9, 2018 4:00 chiều

Đoàn viên công đoàn hiến máu nhân đạo năm 2018

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi cả nước nói chung và của trường TH Quảng Lộc nói riêng đã thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Với tấm lòng nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ vì cuộc sống của người bệnh và sức khỏe của cộng đồng, những năm gần đây, các CBCNV trường luôn nhiệt tình hưởng ứng và tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Có những đoàn viên

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đây là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý ‘‘Thương người như thể thương thân’’ của dân tộc ta.

Sua đây là một số hình ảnh đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện.

3 Đ/c lần thứ 2 trong năm 2018 hiến máu nhân đạo.

 

43421437_1088349737993986_7589594678211641344_n

42749232_2131719250413176_6567383047195328512_o

43554503_1088349684660658_4485314933684174848_n

 

Tin&bài: GV Phan Thị Kim Nhung