TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

Tháng Mười 9, 2018 3:17 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

 

Thực  hiện công văn số 1987/SGD ĐT ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Bình;

Công văn số 871/KH-UBND ngày 24/09/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn về việc tổ chức tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Hôm nay trường chúng ta tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Với chủ đề “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” ( Hồ Chí Minh). Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/ 2018.

 

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân.  Nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân, tạo ra hình thức học tập phù hợp cho người dân, góp phần phát triển năng lực bản thân của mỗi người; nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học  sinh về vai trò, ý nghĩa, nội dung học tập ở trường, ở sách vở, cùng học lẫn nhau để xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tự học không từ đâu xa mà tự học là chính tự học từ bạn bè, từ thầy cô và đặc biệt tự học từ bản thân mình là chính. Phải tự mình nổ lực mới đi đến thành công.

 

Phan Thị Tình

Sau đây là một số hình ảnh trong tuần lễ:

cong truong _n

chao co_o

doc sach thu vien_n

hoc sinh doc sach 2_n

hoc sinh dsach_n

ngoai san 2_n

ngoai san 3_n

ngoai san_n

                                                 

                                         Bài: Phan Thị Tình