Y tế học đường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG…

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH TIÊU CHẢY

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG  BỆNH TIÊU CHẢY             Kính thưa các thầy giáo cô giáo cùng các em học sinh thân mến! Bệnh tiêu chảy là…