Thi đua khen thưởng

120075307_995668064214339_2156412041142119955_n

Đọc sách vì tương lai năm 2020.

Đọc sách vì tương lai năm 2020 Cuộc thi Đọc sách vì tương lai “docsachvituonglai 2020″ giúp hình thành thói quen đọc sách, yêu thích sách cho học sinh Tiểu học và THCS; Góp phần…