Hoạt động ngoại khóa

50750980_1156750114487281_3961939010791669760_n

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THỊ NĂM 2018-2019

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THỊ NĂM 2018-2019 Hội khỏe Phù Đổng Cụm 3 đã thực sự trở thành một sự kiện giáo dục, văn hóa, thể thao có ý nghĩa thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT, nâng cao sức khỏe,…