Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch hoạt động T12

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày 4  tháng 12 năm 2017 Kế hoạch…

Kế hoạch hoạt động tháng 11

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 6  tháng 11 năm 2017     Kế hoạch hoạt động…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỌNG THÁNG 10

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 5 tháng 10 năm 2017  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỌNG THÁNG

KẾ HOẠCH T8

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 6  tháng 11 năm 2017       Ngày 03/8/2017                    TRẢ PHÉP, HỌP HĐSP THÁNG…

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN T9

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG…

OTE MY EFEL

GRADE 5 PART 1 There are 20 questions in total. For each question, look at the 4 pictures and you have 40 seconds to write the answer. At the end of the test, you have 1 minute to check your answers. Stop…

QUY TRÌNH MỘT TIẾT TẬP ĐỌC KHỐI LỚP II

QUY TRÌNH MỘT TIẾT TẬP ĐỌC KHỐI LỚP  II 1, Khởi động: HĐTQ điều hành lớp ôn lại bài đã học và trả lời một số câu hỏi HĐTQ đưa ra. Hình thành kiến thức

ĐỀ KT HK MÔN TIẾNG VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC                        KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ                        …

BÀI SOẠN MINH HỌA (Đổi mới kế hoạch bài học)

BÀI SOẠN MINH HỌA (Đổi mới kế hoạch bài học)   Bài: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ ( Toán lớp 2-SGK hiện hành) Mục tiêu: HS biết viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Hoạt…

BÀI HỌC BÊN VỈA HÈ

BÀI HỌC BÊN VỈA HÈ Tại một vỉa hè công cộng, cậu bé mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi :                                 “ Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòngthương giúp đỡ.” Trong…

Thử bàn về một dạng toán tiểu học

THỬ BÀN VỀ MỘT DẠNG TOÁN TIỂU HỌC —————————             Dạy giải toán 4;5, đặc biệt toán nâng cao, ta gặp một dạng toán như sau – một dạng toán không khó nhưng có một số…