Hoạt động chuyên môn

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB..

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB.. Bài 26:                    Một số loài cây sống dưới nước’ I, Mục tiêu: nêu được tên ;lợi ích của một số loài cây sống dưới nước. II.Đồ dùng; HS  chuẩn bị giấy A4,sáp màu…

Giáo án Tuần 32:Lớp 2

Tuần 32: Thứ 2 ngày 16  tháng 4 năm 2018 Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:                  Chuyện quả bầu I .Mục tiêu: – Đọc mach lạc toàn bài: biết ngắt nghỉ hơi đúng – Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài:…

BÀI SOẠN LỚP 5 TUẦN 29

Tuần 29 Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2018 Tập đọc: Con gái I.Mục tiêu: Đọc diễn cảm được toàn bộ bài văn. Hiểu ý nghĩa: phê phán quan niệm trọng nam, kinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi,…

Giáo án Tuần 25: Lớp 1

Tuần 25 Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018   Toán :                     Luyện tập I.Môc tiªu: – Giúp H biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục . – Biết giải toán có phép cộng. – HS làm được…

Giáo án Lớp 2: Tuần 26

Lớp 2B:                                                   Tuần 26: Thứ 2 ngày 05   tháng 3 năm 2018  Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:                             Tôm Càng và Cá Con    I .Mục tiêu: – Ngắt nghỉ…

BẢN THAM LUẬN VỀ NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ

BẢN THAM LUẬN VỀ NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ Kính thưa quý vị đại biểu. Kính thưa hội nghị. Vừa qua tôi và các đ/c đã được nghe kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường…

Bài toán hay

Bài toán hay trong vở  “Em tự ôn luyện Toán 4 Tập 1 Theo định hướng phát triển năng lực” Nhà xuất bản Hà Nội – 2016:   Bài toán: Em hãy tìm các chữ số a, b, c sao cho: cab = 3…