Giới thiệu chung

Thăm lại trường xưa.

Thăm lại trường xưa. Ngôi trường xưa đã nuôi tôi khôn lớn Hôm nay trở về gặp lại trường xưa Vẫn rì rào ngọn gió khẽ đưa Tiếng của cô trong veo như nắng sớm. Thời gian ơi xin hãy quay trở lại Cho em về với…

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN     TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Số:     /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Lộc, ngày 09 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH

THÔNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                                                                         TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC   THÔNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Kèm theo Đề án vị trí việc làm số  01 /ĐA-THQL  ngày 01 tháng 7…

TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018 – 2019

TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018 – 2019 PGD&ĐTTHỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Số:          /THQL                                       Quảng Lộc, ngày    tháng …

HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM 2018

HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM 2018 Hồ sơ KĐinh                                                                 PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THỌ TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC                NHÓM 1 Tiêu chuẩn 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu…

Đoàn viên công đoàn hiến máu nhân đạo năm 2018

Đoàn viên công đoàn hiến máu nhân đạo năm 2018 Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi cả nước nói chung và của trường TH Quảng Lộc nói riêng đã thu hút nhiều đoàn viên…
42449525_591084954640607_925352056837898240_n

Trường tặng mũ bảo hiểm cho các em lớp 1

Đầu năm học 2018-2019, hơn 38.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh được tặng mũ bảo hiểm đạt chất lượng theo chương trình “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với…

Thơ: Thư viện của em!

Thư viện của em!   Thư viện của em Một gian phòng nhỏ Nhưng chứa thật nhiều… Lời dặn của Bác Vần thơ chiến trường Lời ru của mẹ Câu hát…