Giới thiệu chung

Thơ: Thư viện của em!

Thư viện của em!   Thư viện của em Một gian phòng nhỏ Nhưng chứa thật nhiều… Lời dặn của Bác Vần thơ chiến trường Lời ru của mẹ Câu hát…

THƠ: LỤC BÁT TRƯỜNG TÔI

LỤC BÁT TRƯỜNG TÔI ——-——- Trong câu lục bát trường tôi Đượm tình đất, thắm tình người khó quên. Câu thơ làm dáng đứng nghiêng, Trường tôi làm dáng che duyên nửa cười.
29243927_926048537558963_9008007537521328128_o

NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC

NGÀY HỘI HỌC SINH TIỂU HỌC Hòa chung không khí vui tươi, sôi nổi của ngày hội Học Sinh Tiểu Học tất cả các em học sinh Tiểu học trên toàn Tỉnh trong ngày 16 tháng 3 năm 2018. Ngày…

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN T9

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG TH QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG…

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

           PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN                TRƯỜNG TH QUẢNG LỘC Số:     /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Quảng Lộc, ngày 09 tháng  9 năm 2017 KẾ HOẠCH

NGƯỜI LÁI ĐÒ

NGƯỜI LÁI ĐÒ Công cha,, áo mẹ,, chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh Ai mà quên được thầy ơi