Giáo án điện tử

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB..

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB.. Bài 26:                    Một số loài cây sống dưới nước’ I, Mục tiêu: nêu được tên ;lợi ích của một số loài cây sống dưới nước. II.Đồ dùng; HS  chuẩn bị giấy A4,sáp màu…

Giáo án Tuần 32:Lớp 2

Tuần 32: Thứ 2 ngày 16  tháng 4 năm 2018 Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:                  Chuyện quả bầu I .Mục tiêu: – Đọc mach lạc toàn bài: biết ngắt nghỉ hơi đúng – Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài:…

Giáo án tuần 29 môn Đạo đức- Khoa

TUẦN 29 Thứ 2 ngày 26  tháng 3 năm 2018 Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức 2B Giúp đỡ người khuyết tật (t2) Mục tiêu – Học sinh biết mọi người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử…