GIÁO ÁN LỚP 2

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB..

GIÁO ÁN : MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THEO PPBTNB.. Bài 26:                    Một số loài cây sống dưới nước’ I, Mục tiêu: nêu được tên ;lợi ích của một số loài cây sống dưới nước. II.Đồ dùng; HS  chuẩn bị giấy A4,sáp màu…

Giáo án Tuần 32:Lớp 2

Tuần 32: Thứ 2 ngày 16  tháng 4 năm 2018 Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:                  Chuyện quả bầu I .Mục tiêu: – Đọc mach lạc toàn bài: biết ngắt nghỉ hơi đúng – Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài:…

Giáo án Lớp 2: Tuần 26

Lớp 2B:                                                   Tuần 26: Thứ 2 ngày 05   tháng 3 năm 2018  Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:                             Tôm Càng và Cá Con    I .Mục tiêu: – Ngắt nghỉ…

Giáo án các môn học lớp 2 tuần 20

Tuần 20: Thứ 2 ngày 08 tháng 1 năm 2018 Buổi sáng Tiết 2- 3: Tập đọc:            Ông Mạnh thắng Thần Gió I .Mục tiêu: –  Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài – Hiểu nội dung: Con người…