GIÁO ÁN LỚP 1

Giáo án Tuần 25: Lớp 1

Tuần 25 Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018   Toán :                     Luyện tập I.Môc tiªu: – Giúp H biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục . – Biết giải toán có phép cộng. – HS làm được…